Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Безпечне освітнє середовище

        Ефективним  інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в ЦДЮТ є профілактика. У закладі створено атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії всіх учасників освітнього процессу.

       Безпечне освітнє середовище забезпечує: наявність безпечних умов навчання та праці комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю вихованців, педагогів та батьків; відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання;  дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

 

trezub2

НАКАЗ

ДИРЕКТОРА БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від

25       

     серпня

2023 року

 

  111-о

 

м. Благовіщенське

 

Про затвердження плану заходів,

спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню)

в Благовіщенському ЦДЮТ

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» та з метою створення безпечного освітнього середовища в закладі

 

НАКАЗУЮ:

 

       1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Благовіщенському ЦДЮТ (Додаток 1).

       2. Затвердити склад постійно діючої комісії з розгляду випадків  булінгу (цькування) (Додаток 2).

       3. Педагогічним працівникам Благовіщенського ЦДЮТ:

       1) забезпечити виконання плану заходів;

       2) дотримуватись Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) затвердженим наказом по Благовіщенському ЦДЮТ від 25 серпня 2021 року №122-о «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Благовіщенському ЦДЮТ»;

       3) дотримуватись Порядку застосування заходів виховного впливу затвердженпим наказом по Благовіщенському ЦДЮТ від 25 серпня 2021 року №122-о «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Благовіщенському ЦДЮТ».

       4. Практичному психологу Благовіщенського ЦДЮТ здійснювати у межах своїх посадових обов’язків:

       1) розробку профілактичних заходів;

       2) консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;

        3) розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

       4) розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

       5) діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки.

       5. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю за собою.

 

 

 

 

В.о. директора ЦДЮТ                                             Людмила СМІЛЯНЕЦЬ

 

 

З наказом ознайомлена:

______  Л. Смілянець

______  Г. Котюжанська

______  М. Корцюруба

______  О. Лагута

______  Т. Дорош

______  Т. Томаченко

Затверджую

В.о. директора ЦДЮТ

______  Л. Смілянець

 

Додаток 1

до наказу по ЦДЮТ

25.08.2023 №111-о

 

План

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в Благовіщенському ЦДЮТ

 

Найменування завдання

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в ЦДЮТ

1.Інформаційно-просвітницька діяльність серед учасників освітнього процесу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках

2.Профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дитиною та стосовно дитини булінгу (цькування)

3.Вжиття заходів для надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) (згідно з рішенням комісії закладу з розгляду випадків  булінгу (цькування)

Керівник закладу освіти, Педагогічні працівники, Практичний психолог

Постійно

Забезпечення створення у ЦДЮТ безпечного освітнього середовища

Розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 

Керівник закладу освіти, Педагогічні працівники,

Практичний психолог

Щороку до початку навчального року

____________________

План заходів

щодо створення безпечного освітнього середовища

у Благовіщенському ЦДЮТ на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п

Назва  заходу

Термін  виконання

Відповідальні

Діяльність педагогічного колективу

1

Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу

Вересень

Педагогічний  колектив

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в гуртках

Вересень

Практичний   психолог

3

Виявлення групи ризику (жертв та булерів) в гуртках

Вересень-жовтень

Практичний  психолог

4

 Захисту особистих даних учнів та їх зображень відповідно до законодавства

Вересень

Адміністрація   закладу

5

Підготовка  рекомендацій для педагогів з розпізнавання ознак/проявів насильства в дитячому колективі

Жовтень

Практичний  психолог

6

Створення куточку психологічного розвантаження для вихованців

Жовтень

Адміністрація, практ. психолог

7

Тренінг для педагогічних працівників «Попередження проявів дитячого насильства»

Жовтень

Практичний  психолог

8

ШПМ « Принципи захисту особистих даних вихованців, їх зображень»

Листопад

Педагогічний  колектив

9

Батьківські збори «Співпраця закладу і батьків – шлях до гармонійного розвитку дитини»

Грудень

Педагогічний   колектив

10

Круглий стіл «Конфлікти у стосунках педагог-дитина, дитина-дитина, дитина-батьки»

Січень

Педагогічні   працівники

11

ШПМ «Педагогіка партнерства. Майстерність педагогічного спілкування»

Лютий

Педагогічний  колектив

12

Зустріч з спеціалістами Служби у справах сім’ї, дітей та молоді Благовіщенської МР

«Підтримка дітей та їхніх сімей в ситуації домашнього насильства»

Квітень

Адміністрація, педагогічний колектив

13

Розгляд питань щодо створення безпечного освітнього середовища на засіданнях педагогічної ради, наради при директорові, в методичних об’єднаннях

Протягом     року

Адміністрація,

педагогічний колектив

14

Наради з різними категоріями працівників закладу з питань безпечного освітнього середовища

 

Протягом   року

Адміністрація

15

Здійснення психолого-просвітницької діяльності (за окремим планом)

Протягом  року

Практичний   психолог

Робота з вихованцями гуртків

1

Бесіда «Знай та виконуй правила внутрішнього розпорядку навчального закладу»

Вересень

 

Л. Княгніцька

2

Інтерактивна гра "Найрозумніший пішохід".

Вересень

 

Ю.Золотоверх

3

Відеокурс  «Безпечне освітнє середовище в умовах воєнного стану»

Вересень

Т. Дорош

4

Бесіда «Безпечне освітнє середовище в умовах війни»

Вересень

Е. Новіцький

5

Правила безпеки життєдіяльності під час навчльних занять та під час проведення спортивно-масових заходів

Вересень

В. Кравець

6

Година спілкування «Не допускай насилля над ближнім!», «Допоможи другу!»

Вересень

В. Марталога

7

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

Жовтень

Т. Томаченко

8

Занаття з елементами інтерактивного навчання «Я і мої права»

Листопад

Л. Говорун

9

Протидія булінгу в шкільному середовищі

Січень

С. Одинак

10

STOP-булінг. Поради гуртківцям

Лютий

О. Коцюруба

11

Кібербулінг- що це та як його зупинити

Березень

М. Коцюруба

12

Змагання – подорож в країну дорожнього руху

Травень

 

О. Лагута

           

____________________

 

 

Додаток 2

до наказу по ЦДЮТ

25.08.2023 №111-о

 

 

Склад постійно діючої комісії

з розгляду випадків  булінгу (цькування)

 

Голова комісії:

Людмила Смілянець – в.о. директора Благовіщенського ЦДЮТ

Заступник:

Галина Котюжанська – методист Благовіщенського ЦДЮТ

Секретар:

Практичний психолог Благовіщенського ЦДЮТ

Члени:

       Микола Коцюруба – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ, голова трудового колективу;

       Тетяна Томаченко – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ;

       Тамара Дорош – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ;

       Олена Лагута – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ.

____________________

 

Додаток 3

до наказу по ЦДЮТ

25.08.2021 №122-о

 

ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

I. Загальні положення

       1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

       2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

 кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

 потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

 спостерігачі – свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

 сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту»«Про соціальні послуги»«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

       3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

 замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

 неврівноважена поведінка;

 агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

 різка зміна звичної для дитини поведінки;

 уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

 відлюдкуватість, уникнення спілкування;

 ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

 занижена самооцінка, наявність почуття провини;

 поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

 демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

 схильність до пропуску навчальних занять;

 відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

 депресивні стани;

 аутоагресія (самоушкодження);

 суїцидальні прояви;

 явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

 намагання приховати травми та обставини їх отримання;

 скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

 наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

 наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

       4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

 Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

 умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

 словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

 будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

 будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

 інші правопорушення насильницького характеру.

       5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі – суб’єкти реагування) є:

 служба освітнього омбудсмена;

 служби у справах дітей;

 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 органи місцевого самоврядування;

 керівники та інші працівники закладів освіти;

 засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

 територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

 Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

 6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

 вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

 за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

 звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

 повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

II. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

 1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

 У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

 Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

 2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

 невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

 за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

 повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

 скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

III. Склад комісії, права та обов’язки її членів

       1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти.

 Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

 2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

 Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

 До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

 3. Головою комісії є керівник закладу освіти.

 Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

 Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії.

 У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов’язки голови комісії виконує один із членів комісії, який обирається комісією за поданням її секретаря.

 У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, який обирається за поданням голови комісії або заступника голови комісії.

 4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколу засідань комісії.

 5. Член комісії має право:

 ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

 подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

 брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

 висловлювати окрему думку усно або письмово;

 вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

 6. Член комісії зобов’язаний:

 особисто брати участь у роботі комісії;

 не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

 виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови комісії;

 брати участь у голосуванні.

IV. Порядок роботи комісії

 1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

 2. Діяльність комісії здійснюється на принципах:

 законності;

 верховенства права;

 поваги та дотримання прав і свобод людини;

 неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);

 відкритості та прозорості;

 конфіденційності та захисту персональних даних;

 невідкладного реагування;

 комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);

 нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

 Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію»«Про захист персональних даних».

 3. До завдань комісії належать:

 збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування); висновків практичного психолога та соціального педагога (за наявності) закладу освіти; відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого; інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо); іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;

 розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві.

 У разі прийняття рішення комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену у заяві, до завдань комісії також належать:

 оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

 визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування);

 моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

 надання рекомендацій для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

 надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

 5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

 6. Секретар комісії не пізніше вісімнадцятої години дня, що передує дню засідання комісії, повідомляє членів комісії, а також заявника та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

 7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

 8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно з додатком до цього Порядку, що оформлюється наказом керівника закладу освіти.

 9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

 ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

 ставити питання по суті розгляду;

 подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

 10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

 11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом, спрямованим на:

 визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів запобігання виникненню булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

 виявлення булінгу (цькування) та (або) потенційних ризиків його виникнення;

 визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу (цькування) та/або усунення потенційних ризиків його виникнення.

 2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах:

 недискримінації за будь-якими ознаками;

 ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

 партнерства та підтримки між педагогічним (науково-педагогічним) колективом закладу освіти і батьками (законними представниками) малолітнього чи неповнолітнього здобувача освіти;

 особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини;

 розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

 гендерної рівності;

 участі учасників освітнього процесу в прийнятті рішень відповідно до положень законодавства та установчих документів закладу освіти.

 3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є:

 створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

 визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти;

 підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

 формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

 заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

 4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти (далі - План).

 Розроблення, затвердження та оприлюднення Плану забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень щодо створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

 Планування відповідних заходів здійснюється за результатами моніторингу стану освітнього середовища в закладі освіти.

 Заплановані заходи повинні:

 спрямовуватись на задоволення потреб окремого закладу освіти у створенні безпечного освітнього середовища;

 мати вимірювані показники ефективності;

 залучати всіх учасників освітнього процесу.

 План розробляється до початку навчального року. Протягом навчального року керівник закладу освіти забезпечує проведення моніторингу (за потреби, але не рідше одного разу на півріччя) ефективності виконання Плану та внесення (за потреби) до нього змін.

 Заплановані заходи можуть відбуватись у будь-якій формі: зустрічі, бесіди, консультації, лекції, круглі столи, тренінги, тематичні заходи, конкурси, спільні перегляди та обговорення тематичних відеосюжетів, літературних творів, матеріалів ЗМІ, особистого досвіду, запрошення гостей, у формі рольових ігор та інших організаційних формах.

 5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:

 організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

 організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

 контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;

 розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:

 розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

 розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

 здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

 відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;

 здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

 здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

 здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

 підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;

 створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-яких форм насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

____________________

 

Додаток 4

до наказу по ЦДЮТ

25.08.2021 №122-о

 

ПОРЯДОК
застосування заходів виховного впливу

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

 2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.

 3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою:

 відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;

 недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);

 загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти.

 4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти, зокрема:

 мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;

 критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

 Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні.

 5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-педагогічними) працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

 Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

 6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, зокрема:

 діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;

 розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

 розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;

 консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;

 розробку профілактичних заходів.

 У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

____________________