Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Сторінка психолога

Практичний психолог Благовіщенського центру диятчої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради - Білоконь Тетяна Сергіївна

Пам’ятайте: 

душа  використовує  всі  доступні  їй  засоби, 

щоб  виховувати  і  освічувати  нас

 

         Своє  місце  у  роботі  Благовіщенськитй рвайонний центр  дитячої  та  юнацької  творчості займає  психологічна  служба  закладу.  Вона  не  має  багатовікового  досвіду  роботи,  але  відіграє  важливу  роль  у  житті  позашкільного  навчального  закладу.

Тема  над  якою  працює  практичний  психолог:  «Забезпечення

всебічного  особистісного  розвитку  дітей,  збереження  їхнього  повноцінного  психічного  здоров’я».

Мета:  допомогти  вихованцям  реалізувати  свої  індивідуальні  якості,  здібності,  нахили  та  обдарування.

Реалізувати  такі  завдання:

 • забезпечувати  можливості  вільного  і  гармонійного  розвитку  дитини  в  умовах  закладу;
 • формувати  психологічну  культуру  всіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  сприяти  в  оволодінні  ними  психологічних  знань,  умінь,  навичок;
 • допомагати  педагогічному  колективу  у  створенні  оптимальних  умов  для  розвитку  особистості  вихованців,  враховуючи  їхні  індивідуальні  інтереси,  здібності,  нахили,  обдарування;
 • формувати  здібності  дітей  до  життєво творчості – вміння  ставити  в  житті  власні  усвідомлені  цілі  і  досягати  їх;
 • сприяти  адаптації  дітей  до  нових  умов  навчання;
 • виявляти  рівень  творчості  обдарованості  вихованців  закладу,  надавати  допомогу  керівникам  гуртків  у  розробленні  програми  індивідуальної  роботи  з  обдарованими  дітьми.

Основні  напрямки:

 • психодіагностична  робота;
 • консультаційна  робота;
 • корекційно-відновлювальна  та  розвивальна  робота;
 • психологічна  просвіта;
 • організаційно-методична  робота;
 • зв’язки  з  громадськістю.

Використовувати  основні  форми  роботи:

 • бесіди;
 • спостереження;
 • ділові  ігри;
 • тренінги.

Брати  активну  участь  у  виховній  роботі  позашкільного  закладу  за  напрямками:

 • профілактика  негативних  проявів  поведінки  в  учнівському  середовищі;
 • робота  з  дітьми  «групи  ризику»;
 • робота  з  обдарованими  дітьми.

         Практичний  психолог  працює згідно  основних  програм:

 1. Попередження  суїцидної  поведінки.
 2. Попередження  жорстокого  поводження  з  дітьми  та  захист  прав  дитини.
 3. Профілактична  робота  щодо  запобігання  торгівлі  дітьми  та  їх  експлуатації.
 4. Репродуктивне  здоров'я  нації.

Щодо  роботи  з  дітьми,  то  тут  впроваджена  велика  кількість 

різноманітних  заходів  з  урахуванням  вікових  особливостей  дітей.  Це  постійне  спостереження  за  дітьми  з  метою  встановлення  їх  індивідуальних  особливостей,  а  також  спостереження  за  новоприбулими   дітьми,  з  метою  встановлення  місця  у  гуртковому  колективі.

         Проводяться  заняття  в  ігровій  формі  з  метою  ознайомлення  дітей,  пізнання  і  кращого  розуміння  себе  і  навколишнього  світу,  профілактика  негативних  явищ  серед  молоді.  Також  проводяться  розвиваючі  ігри  під  час  вільних  годин.

         Робота  з  керівниками  гуртків  є  невід'ємною,  важливою  частиною  роботи  психолога.  Це  просвітництво,  виступи  на  нарадах  при  директорові,  педагогічних  радах,  надання  індивідуальних  консультацій.

         Розробляються  пам’ятки,  поради  для  батьків,  вихованців  закладу.

         Працюємо над  програмою  «Обдарованість».  Виявляємо  здібних  та  обдарованих  дітей.  Для  цього  проводяться  різноманітні  анкетування  для  керівників  гуртків  та  дітей,  діагностику  розумових  здібностей,  тренінги  для  керівників  гуртків.  Створено  інформаційний  банк  даних  «Обдаровані  діти».