Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Парламент дітей Благовіщенського ЦДЮТ

Логотип парламенту дітей Благовіщенського ЦДЮТ

ПАРЛАМЕНТ ДІТЕЙ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦДЮТ

«Якщо хочеш змінити світ на краще –

почни з себе. Твори своє життя!»

 

Ніхто нам не збудує держави,

коли ми самі її не збудуємо,

і ніхто з нас не зробить нації,

коли ми самі нацією не схочемо бути.

                                         В. Липинський

 

 

 

«Якщо хочеш змінити світ на краще –

почни з себе. Твори своє життя!»

 

Ніхто нам не збудує держави,

коли ми самі її не збудуємо,

 і ніхто з нас не зробить нації,

 коли ми самі нацією не схочемо бути.

 

                                         В. Липинський

 

 

І. ВСТУП

      Учнівське самоврядування — це спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до систематичної участі у навчально-виховному процесі, яка сприяє розвитку громадянських якостей в системі демократичних взаємин на принципах самореалізації, самоорганізації та самовдосконалення особистості. Це самостійна діяльність учнів, яка здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед учнівськими колективами, яка відбувається за координації відповідального педагога.

 

ІІ. СТАТУТ ПАРЛАМЕНТУ ДІТЕЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1. Загальні  положення.

    1.1.      Парламент  Дітей Благовіщенської міської територіальної громади (далі  Парламент)  є  органом учнівського самоврядування,  що  виникла  у  результаті  добровільного,               незалежного       об’єднання  шкільних  та  позашкільних  осередків  дитячого самоврядування.

     1.2.  У своїй діяльності парламент керується Конституцією Укра­їни, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об'єднання громадян», «Про освіту» та «Про молодіжні та дитячі громадські орга­нізації», чинним законодавством, даним  Статутом.

         1.3.     Діяльність  Парламенту  будується  на  засадах  самоврядування  та         

               поширюється  на  всі  ЗЗСО  Благовіщенської ТГ.

         1.4.     Парламент  взаємодіє  з  державними  органами,  громадськими 

                об’єднаннями,  які  дотримуються  демократичних  та  гуманістичних 

               принципів,  співпрацює  з  батьками  дітей  та  підлітків.

         1.5.    Місце знаходження Парламенту м. Благовіщенське вул. Героїв                           України 37 Центр дитячої та юнацької творчості.  

         1.6   Повна назва:  Парламент  Дітей Благовіщенської міської територіальної громади. Скорочена назва: ПДБмТГ.

 

2. Мета завдання.

2.1.       Метою  діяльності  Парламенту  є:

 

2.1.1.   Створення  умов  для  самореалізації  учнівської  молоді,  залучення  її  

          до участі  у  прийнятті  рішень  на  рівні  селища, міста, ТГ та області. 

2.1.2. Налагодження  контактів,  обмін  інформацією і  координація  дій             учасників  Парламенту  та  реалізація  спільних  проєктів.

2.1.3.  Всебічна  реалізація  дітьми  та  підлітками  своїх  інтересів, здібностей,      прав  та свобод  на  засадах  загальнолюдських цінностей.

2.1.4.  Поширення  серед  дітей  інформації  про шляхи  захисту  своїх  прав та  свобод. 

2.2.      Завданнями  Парламенту  є:

2.2.1.  Формування  навичок  самоврядування,  соціальної  активності  і соціальної  відповідальності  у  процесі  практичної  громадської діяльності.

2.2.2.    Об’єднання  дітей  та  підлітків  для  добрих,  корисних,  цікавих справ;  розвиток  їх  творчих  здібностей.

2.2.3.    Сприяння  культурному  розвитку,  духовному  збагаченню  молоді.

2.2.4.    Формування  суспільно – громадського  досвіду  особистості,  розвиток,  стимулювання,  реалізація  її  творчого  потенціалу.

2.3.    Для  здійснення  мети  і  завдань,  визначених  цим  Статутом, Парламент:

2.3.1.  Представляє  і  захищає  законні  інтереси  своїх  членів  у громадських  та  державних  органах.

2.3.2.   Одержує  від  управлінь  та  органів  державного  самоврядування  інформацію,  необхідну  для  реалізації  своїх  цілей  та  завдань.

2.3.3.    Проводить  соціологічні  дослідження  серед  дітей  та  підлітків  з питань  їх  життєдіяльності.

2.3.4.   Налагоджує  шляхи  співробітництва  з  дитячими,  молодіжними організаціями,  Парламентами  дітей  в  Україні  та  за  її  межами.

2.3.5.   Всебічно  підтримує  дитячі,  молодіжні  організації,  фонди,  установи в  розробці  та  реалізації  молодіжних  програм, проєктів.

2.3.6.   Складає  та  реалізовує  різноманітні  програми  для  дітей  та підлітків.

2.3.7.   Організовує  семінари,  тренінги,  конференції,  масові  заходи дозвілевої  направленості  та  ін.

2.3.8.   Може  видавати  свою  газету.  

 

 

3. Члени  Парламенту.  Їх  права  та  обов’язки.

3.1.     До  Парламенту  входять  делегати  від  ЗЗСО (шкільних  органів самоврядування)  та  дитячо – юнацьких  об’єднань, гуртків. Вони  є депутатами Парламенту.

3.2.     Представництво  до  Парламенту  від  кожного  шкільного самоврядування     міста чи селища  по  3 депутати.

3.3.     Депутати  обираються  районними,  міськими  Парламентами  строком на   2  роки.

3.4.     Депутат  має  право,  за  рішенням Сесії,  бути обраними  повторно  ще на  1  строк.

3.5.     Депутати  Парламенту  мають  право:

3.5.1.  на  захист  своїх  прав  та  законних  інтересів;

3.5.2.  вносити  свої  пропозиції  щодо  роботи  Парламенту;

3.5.3.  брати  участь  у  діяльності  Парламенту,  обирати,  бути  обраними  на керівні  посади;

3.5.4.  брати  участь  у  культурно – масових  заходах;

3.5.5.  звертатись  до  керівництва  Парламенту  з  будь – яких  питань діяльності  Парламенту;

3.5.6.  вийти  з  членів  Парламенту  за  власним  бажанням.

3.6.     Депутат  втрачає  свої  повноваження в  такому  разі:

3.6.1.  закінчується термін  повноважень;

3.6.2.  за  власним  бажанням;

3.6.3.  згідно рішення сесії  ПД  за  аморальну  поведінку, чи таку, що не відповідає  званню  «Лідер»,  «Депутат».

3.7.     Парламент,  комісії  Парламенту  можуть  мати  консультантів  та куратора  з  числа  людей  старших  18  років,  що  мають  досвід  з певних  питань  діяльності  Парламенту.

3.7.1.  Консультанти  та  куратори  певних  програм  здійснюють  свою діяльність  за  власним  бажанням.

3.7.2.  Консультанти  та  куратори  не  приймають  участь  у  виборах  та голосуванні,  а  мають  право  дорадчого  голосу.

3.7.3.  Консультанти  затверджуються  рішенням  Сесії.

 

  1. Організація  роботи  та  керівні  органи  парламенту  дітей.

      Сесії  Парламенту проходять  4  рази  на  рік.

      Консультацію та допомогу в міжсесійний період надає педагог координатор, який  надає  інформаційну  чи  методичну  допомогу  членам  парламенту  за  їх  запитами. Діяльність депутатів та Парламенту в цілому, корегується та координується  відповідальним педагогом координатором.

      Рішення  приймаються  сесією простою     більшістю  голосів, але  при  наявності  не  менше  50 %  загальної  кількості  депутатів.

Сесія  Парламенту:

приймає  рішення.  Затверджує  чи  вносить  зміни  до  Статуту, програм  діяльності,  плану  роботи;

обирає  Голову  Парламенту,  заступників  голови  Парламенту.  Голів комісій  згідно  до  положення  про  вибори;

заслуховує  звіти  голови  Парламенту,  голів  комісій;

може  висловити  недовіру  Голові  Парламенту, заступникам  чи  головам комісій,  пропонувати  їх  відставку;

визнає  кількість  комісій  Парламенту;

обирає  делегатів  на  Всеукраїнські  зустрічі  представників  Парламентів  дітей  міст  України  та  для  роботи  у  Всеукраїнському  парламенті  дітей.

     Парламент  утворює  постійні  чи  тимчасові  комісії  з питань  певних  напрямків  діяльності.

     Постійні  комісії  Парламенту:

4.7.1.1. організаційних  питань;

4.7.1.2. культури та дозвілля;

4.7.1.3. з питань преси, інформації та зв'язку;

4.7.1.4. захист  прав  дитини та робота з дітьми молодшого шкільного віку;

4.7.1.5. екології, спорту та здорового способу життя.

4.7.2.  Засідання  комісії  ведуть  голови  чи  їх  заступники.

4.7.3.  До  кожної  комісії  входять  не  менше  3  депутатів.

 

  1. Заключні  положення.

     Статут набуває сили після затвердження на Сесії парламенту та погодження на педагогічній раді Благовіщенського ЦДЮТ.

  Парламент може мати свої бланки встановленого  зразка  зі  своєю  символікою

Гімн районного парламенту дітей

Присяга районного парламенту дітей

Структура районного парламенту дітей

План роботи районного парламеньту дітей 

Робота районного парламенту дітей 

Прототкол №1 засідання РПД на тему "Цілі сталого розавитку та молодіжне і дитяче середовище"

Протокол №1 Засідання районного Парламенту дітей на тему «Цілі сталого розвитку та молодіжне і дитяче середовище»

Рішення І сесії XV скликання

Програма ІІ сесії XV скликання Благовіщенського районного Парламенту дітей. Тема сесії: "Творимо добро разом" (онлайн) 

Протокол №2 Засідання районного Парламенту дітей на тему «Творимо добро разом» 

Рішення ІІ сесії ХV скликання

Фотозвіт за 2019/2020 навчальний рік

 

План роботи

парламенту дітей Благовіщенської міської територіальної громади

Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості  Благовіщенської міської ради на 2023/2024 навчальний рік

Проблема: «Ціннісні орієнтири особистості як основа формування активної                                                         громадянської позиції підлітків». 

Мета: впровадження ціннісного підходу в системі громадянського виховання на основі діяльності органів дитячого самоврядування.

Завдання:

       визначити теоретичні та практичні спектри громадянських цінностей у формуванні активної життєвої позиції;

       підвищити рівень громадянського та, як наслідок національно-патріотичного виховання;

      сприяння процесам самоосвіти вихованців. 

 

з/п

Заходи

Термін проведення

Відмітка

про вик-ня

1

I Сесія XVIII скликання «Добро починається з нас»:

1. Виконання рішень попередньої сесії ПД

2. Вибори керівного складу ПД

3. Затвердження плану роботи ПД на 2023/2024 н.р.

4. Представлення початку роботи над проєктом «Щаслива лапа»

5. Підписання договору про співпрацю з організацією «Червоний хрест»

18.10.2023

 

2

II Сесія XVIII скликання «Благовіщенський край у військовий час»:

1. Виконання рішень попередньої сесії

2. Продовження та представлення роботи над проєктом «Благовіщенський край у військовий час», «Волонтерство наша сила!»

3. Психо-емоційна допомога підліткам під час війни (міні тренінг від психолога)

4. Затвердження рішення сесії ПД

20.12.2023

 

3

III Сесія XVIII скликання «Складові патріотичного виховання в дитячому самоврядуванні»

1. Виконання рішень попередньої сесії ПД

2. Обговорення діяльності парламенту дітей в роботі Центру патріотичного виховання «Патріот»

3. Розробка та обговорення нового проєкту ПД

4. Вибір проблеми, рішення та мети проєкту

5. Затвердження рішення сесії ПД

6. Обговорення рішень ОПД

16.03.2024

 

4

IV Сесія XVIII скликання «Європейські цінності проти суспільних стереотипів»:

1. Виконання рішень попередньої сесії ПД

2. Обговорення теми «Боротьба з стереотипами»

3. Представлення роботи над новим проєктом ПД затвердженим на 3 сесії 18 скликання

4. Організація роботи літньої школи лідерів

18.05.2024

 

 

Презентація парламенту дітей «Волонтерство – наша сила»: https://drive.google.com/file/d/1_ur9LljXM4VDYFFF8Hk3Wn7XF7hmQmGp/view