Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Правила для здобувачів освіти Благовіщенського ЦДЮТ

 

 

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

БЛАГОВАЩЕНСЬКОГО ЦДЮТ

 

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

І. Загальні положення

        1.1. Правила поведінки здобувачів освіти Благовіщенського ЦДЮТ Благовіщенської міської ради регламентуються Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Статутом закладу, правилами внутрішнього, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

       1.2. Правила поведінки здобувачів освіти Благовіщенського ЦДЮТ (далі – Правила) встановлюють норми поведінки в закладі та на його території.

       1.3. Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території Благовіщенського ЦДЮТ, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом.

ІІ. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»

       2.1. Здобувачі освіти мають право на:

       отримання якісних освітніх послуг;

       індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема через вільний вибір видів, форм навчально-творчої діяльності відповідно до навчальних програм, з ПО;

       справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

       відзначення успіхів у своїй діяльності;

       участь у різних формах організаційно-масової діяльності: змаганнях, виставках, фестивалях, конкурсах тощо;

       участь у роботі органів самоврядування;

       безпечні та нешкідливі умови навчання;

       захист під час освітнього процесу від приниження честі й гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

       оздоровлення, цікаве, змістовне дозвілля;

       доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що застосовуються

 в освітньому процесі;

       інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами. 

       2.2. Здобувачі освіти зобов’язані:

       виконувати вимоги навчальної програми, дотримуватися принципів академічної доброчесності; досягати результатів навчання;

       поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних нормі правил поведінки;

       відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

       дотримуватися правил особистої гігієни;

       дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

       бережливо ставитися до майна закладу;

       дотримуватися чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

       дотримуватися правил співдружності (набувати вміння та навички доброзичливої поведінки, виховувати в собі стійке переконання неприпустимості булінгу (цькування) в міжособистісних стосунках, поважати права людини, розвивати навички толерантної поведінки, дотримуватися принципів співробітництва та взаємоповаги);

       володіти навичками самообслуговування, брати участь у суспільно-значущих заходах з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів і вимог гігієни.

III. Загальні правила поведінки:

       приходити на заняття чистими й охайними;

       не запізнюватися на заняття;

       забороняється  приносити на територію закладу і використовувати у будь-який спосіб вибухові, вогненебезпечні речовини; алкогольні напої, сигарети, наркотики і інші запаморочливі засоби й отрути;

       забороняється у спілкуванні вживати непристойні вирази і жести;

       не дозволяється під час занять покидати заклад без дозволу педагогів;

       виявляти пошану до старших, піклуватися про молодших;

       дотримуватися  чистоти й порядку на території закладу;

       фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

       дозволяється користуватися мобільним телефоном на заняттях гуртка за умови використання його як засобу навчання.

IV. Поведінка під час занять гуртків:

       під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати від справ інших розмовами, іграми, діями, що не стосуються заняття гуртка;

       якщо під час занять вихованцю необхідно вийти із приміщення, то він має поставити до відома керівника гуртка;

       під час заняття здобувач освіти має право ставити запитання керівникові гуртка, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення;

       здобувач освіти має право в коректній формі відстоювати власний погляд і свої переконання при обговоренні будь-яких суперечливих питань;

V. Поведінка на перервах

       Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:

       підтримувати чистоту й порядок на своєму робочому місці;

       час перерви є особистим часом кожного здобувача освіти, він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правила безпечної поведінки;

       під час перерви вихованці  можуть вільно переміщатися закладом, крім тих місць, де їм заборонено знаходитися з міркувань безпеки (горище, підвал, підсобні приміщення);

       забороняється бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

       забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу;

       категорично забороняється тютюнопаління на території закладу;

       категорично заборонено самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відчинені вікна.

VI. Прикінцеві положення

       Здобувачі освіти не мають права під час перебування на території закладу і при проведенні масових заходів здійснювати дії, небезпечні як для свого життя, так і життя та здоров’я оточуючих.

       За порушення цих Правил і Статуту закладу до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі заходи: усне зауваження; бесіда.

       Здобувачі освіти можуть звернутися до свого керівника гуртка, адміністрації закладу за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

       Ці Правила розповсюджуються на всіх вихованців  і є обов’язковими для виконання на всій території закладу, а також під час усіх заходів, що ним проводяться.