Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

 

      

ГІМН БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Слова і музика керівника
вокального гуртка «Юність»
Гончара Г.Д.


Педагоги, батько і мати
Дружно підставлять плече,
Щоб у великій родині
Діти пізнали тут все.

         Центр творчості – це наша родина,
         Наше майбутнє, наша сім’я,
         Центр творчості – це ціла країна
         З гордістю бачу і стверджую я.


І для цієї родини
Серце й знання віддаєм.
Діти твої, Україно,
Світле майбутнє твоє!

 

            Головна мета закладу – створити умови для виявлення й розвитку творчого потенціалу дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків, людину, яка ні за яких обставин не зрадить своїм моральним переконанням. Ця людина має бути успішною. А наш заклад – Центром успішного розвитку особистості.

            Наш Центр дитячої та юнацької творчості – це заклад, де головною діючою особою є вихованець гуртка, де педагоги й вихованці є партнерами, де передусім панує толерантність, взаємоповага та взаємодовіра, дух патріотизму і моральності.
            Для задоволення освітніх потреб працюють:

  • науково-технічний напрям;
  • художньо-естетичний напрям;
  • туристсько-краєзнавчий напрям;
  • еколого-натуралістичний напрям;
  • соціально-реабілітаційний напрям;
  • гуманітарний;
  • дослідницько-експериментальний.

            Педагоги створюють дітям такі умови, в яких вони розкривають свої здібності, творять своє життя й зростають при цьому духовно, інтелектуально.
            Наш заклад позашкільної освіти – територія організації успіху дитини. Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси. Без успішного гуртківця не може бути успішного закладу, як і без успішних громадян не буває успішної держави. А успішного вихованця може виховати тільки успішний педагог.
            Ми хочемо, щоб заклад став острівцем людяності й любові, творчості й постійного пошуку, щоб його випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то дотримуйся золотого правила: розум – у голові; чесність – у серці; здоров’я – у тілі; успіх – у творчості. Це буде заклад тих, хто бажає неможливого, має сміливі плани й надії, сповнений настроєм пізнавального романтизму.
            Ми віримо в майбутнє України, упевнено дивимось уперед і бачимо майбуття у світлих тонах.
         Ми погоджуємося: нове – це добре забуте старе. Дійсно, у цьому вислові є раціональне зерно. Будуючи заклад нового типу, ми вчимось і на власному минулому, і на чужому сучасному. Прискіпливий аналіз феномена «старого закладу» не означає наміру копіювати освітні моделі історичної давнини. Це неможливо й нераціонально. Для нас цінна сама ідея позашкільної освіти. Сприйняття своєї місії – це не тільки спосіб усвідомити себе в просторі й часі, знайти історико-педагогічне підгрунтя для нинішнього етапу становлення навчальних закладів нового чи добре забутого старого типу, це й здатність прийняти виклик тих завдань, які залишилися невирішеними. Зокрема, замість традиційного Центру дитячої та юнацької творчості створюємо ЦДЮТ з традиціями.
Відмова від авторитарних методів організації позашкільного життя, утвердження партнерства задля спільного успіху дали можливість створити наш ЦДЮТ як відкриту педагогічну систему, яка легко сприймає нові ідеї, продукує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників освітнього процесу
            Ми спираємося на батьків, як на головних наших помічників.
Батьки вихованців гуртків не тільки виконують роль безпосередніх замовників освітніх послуг для своїх дітей, а й стають активними учасниками освітнього процессу.
Ми спираємось на низку ідей, які окреслюють контури гуманістичної філософії освіти
          Ми маємо все необхідне й достатнє для успішної реалізації
задуманого: ідеї, технології й менеджмент як триєдину складову успіху будь-якої справи; віру в себе, працелюбство й мрію як першооснову для реалізації планів.
          Наш Центр дитячої та юнацької творчості – це ми, колектив педагогів, батьків і учнів, які зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли думати, відчувати, діяти з тим, щоб реалізувати девіз: «Щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи закладу».
Ми адекватно реагуємо на зміну принципових засад освітнього
менеджменту: перехід від управління людьми до управління процесами.

 

        ВЕКТОРИ  РОЗВИТКУ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО  ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА   ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

№ з/п

Вектор розвитку  

Очікувані результати

Строки виконання, роки

Виконавці

Правовий вектор розвитку позашкільної освіти

1

Реалізація конституційного права

Забезпечення реалізації права учнів на позашкільну освіту закріплених у Конституції України, Загальних декларацій прав людини, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту»,«Про позашкільну освіту»

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток людського капіталу і безпекових вимірів

Розвиток системи позашкільної освіти на місцевому рівні як одного з пріоритетних завдань розвитку держави. Створення умов для діяльності закладу в ОТГ

2020/2024

Адміністрація РЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Висока якість і доступність позашкільної освіти

Забезпечення і підвищення якості позашкільної освіти, забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти, у тому числі у сільській місцевості, осіб з особливими освітніми потребами

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

Управлінський вектор розвитку позашкільної освіти

1

Забезпечення кадрами, створення належних умов професійного розвитку та праці

Підвищення професійної компетентності педагогів закладу шляхом активізації співпраці закладу та вищої педагогічної освіти ; забезпечення соціального захисту всіх учасників освітнього процесу закладу

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток менеджменту позашкільної освіти

Удосконалення процесів планування, організації, мотивації і контролю у діяльності закладу

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Розширення співробітництва

Активізація тристоронньої співпраці місцевої влади, закладу позашкільної освіти і громадськості в розвитку позашкільної освіти; розширення співпраці закладу позашкільної освіти з закладами дошкільної освіти, ЗЗСО, професійно-технічної та вищої освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічна та батьківська громада

Освітній вектор розвитку позашкільної освіти

1

Розвиток освітньої діяльності закладу

Модернізація освітньої діяльності закладу, її мети, завдань та основних принципів відповідно до запитів громадян, держави на основі сучасних підходів; оновлення змісту і методики позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу; активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності; розвиток профільного та інклюзивного навчання; реалізація інноваційних технологій STEM-освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив та батьківська громада

2

Виховна діяльність закладу

Оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації; підготовка вихованців гуртків до повноцінного суспільного життя; змістовне наповнення виховання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив та батьківська громада

3

Соціокультурна діяльність закладу

Навчання впродовж життя, забезпечення організації і проведення змістовного дозвілля, масових заходів

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив, батьківська громада

4

Громадянська діяльність закладу

Здійснення громадянської діяльності закладу, пов’язаної з волонтерством, соціальними ініціативами, проєктами; попередження і профілактика насильства, правопорушень дітьми

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

5

Створення здорового та безпечного освітнього середовища

Забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання та розвитку учнів , психолого- педагогічний супровід освітнього процесу.

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

6

Дотримання академічної доброчесності

 Дотримання  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науково-методичній, виховній), підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобіганні порушенню академічної доброчесності.

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

7

Охорона дитинства, охорона праці, техніка безпеки

Забезпечення дотримання вимог щодо охорони  дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки, здорової атмосфери на засадах рівності, доброчесності, недискримінації

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

8

Створення внутрішньої системи якості освіти

Гарантування якості освіти; формування довіри громади до закладу освіти; постійне та послідовне підвищення якості освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

Інформаційний вектор розвитку позашкільної освіти

1

Покращення навчально-методичного забезпечення позашкільної освіти

Розробка освітніх програм позашкільної освіти; удосконалення навчальних програм на основі сучасних підходів; поширення інформації про діяльність закладу у ЗМІ, соціальних мережах

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ,

методисти ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток наукової діяльності у сфері позашкільної освіти

Проведення спільних наукових досліджень  закладами вищої освіти, науковими установами; здійснення науково-дослідницької роботи; проведення конференцій, семінарів, круглих столів на різних рівнях

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

Фінансовий вектор розвитку позашкільної освіти

1

Економічна конкурентоспроможність і ефективність позашкільної освіти

Залучення коштів з різних джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством; розроблення механізму підтримки учнів – переможців всеукраїнських, обласних конкурсів  та керівників гуртків, які їх підготували; розроблення механізмів фінансування друку навчально-методичної літератури

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Забезпечення сучасного матеріально-технічного потенціалу позашкільної освіти

Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладу; проведення капітального та поточного ремонту будівлі, комунікацій та обладнання

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Аналіз результатів упровадження плану реалізації цілей та завдань

Визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу

2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив, батьківська громада

 

 

 

 

 

 

 

Новини
27 черв. 2024
Козацькі забави
З нагоди відзначення Дня Конституції України, з метою підвищення рівня громадянської свідомості дітей та учнівської молоді, стійких громадянських почуттів, любові до своєї Батьківщини та гордості за приналежність до неї 27 червня 2024 року в Благовіщенському ЦДЮТ було проведено день козацьких забав.
26 черв. 2024
Івана Купала. Творча майстерня "Квіти літа"
24 червня 2024 року вихованці гуртка «Юні козачата» Благовіщенського ЦДЮТ на базі Великотроянівського ліцею (керівник гуртка Ольга Бендяк) провели захід «Ой на Івана та на Купала!». Дітки поринули в атмосферу прадавніх українських звичаїв, обрядів та традицій: святкували біля водойми, біля кринички, Іванко розводив штучне багаття, стрибали через вогнище, збирали квіти, сплітали віночки, грали в ігри, пускали вінки на воду, в`язали стрічки на купальське дерево. Купальські забави в лоні чарівної української природи принесли гарний настрій всім учасникам. До дітей долучилися справжні поціновувачі української культури, яким не байдужа культура та духовний світ дітей та молоді. 26 червня 2024 року естафета літніх обрядових свят продовжилась з колективом вихованців закладу. Одним із атрибутів купальських традицій є вінок сплетений із різноманітних трав та квітів. Робота творчої майстерні «Квіти літа» розкрила дітям таємницю мистецтва плести вінок, яка є цілою наукою і раніше передавалась з покоління в покоління. Відроджуємо традиції плетіння купальських вінків.
25 черв. 2024
Всеукраїнський урок з кібербезпеки «Базові навички та корисні поради від експерта» З появою Інтернету з’явився ще один вимір – кіберпростір. Ідеться про мережу взаємопов’язаних між собою прис
З появою Інтернету з’явився ще один вимір – кіберпростір. Ідеться про мережу взаємопов’язаних між собою пристроїв. Безпека в кіберпросторі – особиста захищеність кожного користувача та безпека його пристрою. З метою попередження загрози основ безпеки в Інтернеті, правильному використанню цифрових ресурсів та захисту особистих даних упродовж літньої відпочинкової кампанії в рамках акції «Літо – 2024: Незабаром Перемога!» в Благовіщенському ЦДЮТ спільно з працівниками ювенальної поліції проведено Всеукраїнський урок з кібербезпеки «Базові навички та корисні поради від експерта». Діти переглянули мультфільм «Золоті правила з безпеки в Інтернеті». Тимчасово виконуюча обов`язки старшого інспектора ювенальної поліції сектору превенції сектору поліцейської діяльності №2 (м. Благовіщенське) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції Руслана Шишкова та дільничний інспектор поліції сектору поліцейської діяльності №2 (м. Благовіщенське) лейтенант поліції Ліза Білоус провели з вихованцями бесіду, переглянули фільми, вступили в цікаву дискусію про користь та небезпеки від Інтернету.Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія