Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

 

      

ГІМН БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Слова і музика керівника
вокального гуртка «Юність»
Гончара Г.Д.


Педагоги, батько і мати
Дружно підставлять плече,
Щоб у великій родині
Діти пізнали тут все.

         Центр творчості – це наша родина,
         Наше майбутнє, наша сім’я,
         Центр творчості – це ціла країна
         З гордістю бачу і стверджую я.


І для цієї родини
Серце й знання віддаєм.
Діти твої, Україно,
Світле майбутнє твоє!

 

            Головна мета закладу – створити умови для виявлення й розвитку творчого потенціалу дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків, людину, яка ні за яких обставин не зрадить своїм моральним переконанням. Ця людина має бути успішною. А наш заклад – Центром успішного розвитку особистості.

            Наш Центр дитячої та юнацької творчості – це заклад, де головною діючою особою є вихованець гуртка, де педагоги й вихованці є партнерами, де передусім панує толерантність, взаємоповага та взаємодовіра, дух патріотизму і моральності.
            Для задоволення освітніх потреб працюють:

  • науково-технічний напрям;
  • художньо-естетичний напрям;
  • туристсько-краєзнавчий напрям;
  • еколого-натуралістичний напрям;
  • соціально-реабілітаційний напрям;
  • гуманітарний;
  • дослідницько-експериментальний.

            Педагоги створюють дітям такі умови, в яких вони розкривають свої здібності, творять своє життя й зростають при цьому духовно, інтелектуально.
            Наш заклад позашкільної освіти – територія організації успіху дитини. Тут кожен може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси. Без успішного гуртківця не може бути успішного закладу, як і без успішних громадян не буває успішної держави. А успішного вихованця може виховати тільки успішний педагог.
            Ми хочемо, щоб заклад став острівцем людяності й любові, творчості й постійного пошуку, щоб його випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то дотримуйся золотого правила: розум – у голові; чесність – у серці; здоров’я – у тілі; успіх – у творчості. Це буде заклад тих, хто бажає неможливого, має сміливі плани й надії, сповнений настроєм пізнавального романтизму.
            Ми віримо в майбутнє України, упевнено дивимось уперед і бачимо майбуття у світлих тонах.
         Ми погоджуємося: нове – це добре забуте старе. Дійсно, у цьому вислові є раціональне зерно. Будуючи заклад нового типу, ми вчимось і на власному минулому, і на чужому сучасному. Прискіпливий аналіз феномена «старого закладу» не означає наміру копіювати освітні моделі історичної давнини. Це неможливо й нераціонально. Для нас цінна сама ідея позашкільної освіти. Сприйняття своєї місії – це не тільки спосіб усвідомити себе в просторі й часі, знайти історико-педагогічне підгрунтя для нинішнього етапу становлення навчальних закладів нового чи добре забутого старого типу, це й здатність прийняти виклик тих завдань, які залишилися невирішеними. Зокрема, замість традиційного Центру дитячої та юнацької творчості створюємо ЦДЮТ з традиціями.
Відмова від авторитарних методів організації позашкільного життя, утвердження партнерства задля спільного успіху дали можливість створити наш ЦДЮТ як відкриту педагогічну систему, яка легко сприймає нові ідеї, продукує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників освітнього процесу
            Ми спираємося на батьків, як на головних наших помічників.
Батьки вихованців гуртків не тільки виконують роль безпосередніх замовників освітніх послуг для своїх дітей, а й стають активними учасниками освітнього процессу.
Ми спираємось на низку ідей, які окреслюють контури гуманістичної філософії освіти
          Ми маємо все необхідне й достатнє для успішної реалізації
задуманого: ідеї, технології й менеджмент як триєдину складову успіху будь-якої справи; віру в себе, працелюбство й мрію як першооснову для реалізації планів.
          Наш Центр дитячої та юнацької творчості – це ми, колектив педагогів, батьків і учнів, які зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли думати, відчувати, діяти з тим, щоб реалізувати девіз: «Щасливі очі дітей – найвища оцінка роботи закладу».
Ми адекватно реагуємо на зміну принципових засад освітнього
менеджменту: перехід від управління людьми до управління процесами.

 

        ВЕКТОРИ  РОЗВИТКУ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО  ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА   ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

№ з/п

Вектор розвитку  

Очікувані результати

Строки виконання, роки

Виконавці

Правовий вектор розвитку позашкільної освіти

1

Реалізація конституційного права

Забезпечення реалізації права учнів на позашкільну освіту закріплених у Конституції України, Загальних декларацій прав людини, Конвенції про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про освіту»,«Про позашкільну освіту»

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток людського капіталу і безпекових вимірів

Розвиток системи позашкільної освіти на місцевому рівні як одного з пріоритетних завдань розвитку держави. Створення умов для діяльності закладу в ОТГ

2020/2024

Адміністрація РЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Висока якість і доступність позашкільної освіти

Забезпечення і підвищення якості позашкільної освіти, забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти, у тому числі у сільській місцевості, осіб з особливими освітніми потребами

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

Управлінський вектор розвитку позашкільної освіти

1

Забезпечення кадрами, створення належних умов професійного розвитку та праці

Підвищення професійної компетентності педагогів закладу шляхом активізації співпраці закладу та вищої педагогічної освіти ; забезпечення соціального захисту всіх учасників освітнього процесу закладу

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток менеджменту позашкільної освіти

Удосконалення процесів планування, організації, мотивації і контролю у діяльності закладу

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Розширення співробітництва

Активізація тристоронньої співпраці місцевої влади, закладу позашкільної освіти і громадськості в розвитку позашкільної освіти; розширення співпраці закладу позашкільної освіти з закладами дошкільної освіти, ЗЗСО, професійно-технічної та вищої освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічна та батьківська громада

Освітній вектор розвитку позашкільної освіти

1

Розвиток освітньої діяльності закладу

Модернізація освітньої діяльності закладу, її мети, завдань та основних принципів відповідно до запитів громадян, держави на основі сучасних підходів; оновлення змісту і методики позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу; активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності; розвиток профільного та інклюзивного навчання; реалізація інноваційних технологій STEM-освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив та батьківська громада

2

Виховна діяльність закладу

Оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення умов для самореалізації; підготовка вихованців гуртків до повноцінного суспільного життя; змістовне наповнення виховання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив та батьківська громада

3

Соціокультурна діяльність закладу

Навчання впродовж життя, забезпечення організації і проведення змістовного дозвілля, масових заходів

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив, батьківська громада

4

Громадянська діяльність закладу

Здійснення громадянської діяльності закладу, пов’язаної з волонтерством, соціальними ініціативами, проєктами; попередження і профілактика насильства, правопорушень дітьми

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

5

Створення здорового та безпечного освітнього середовища

Забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання та розвитку учнів , психолого- педагогічний супровід освітнього процесу.

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

6

Дотримання академічної доброчесності

 Дотримання  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науково-методичній, виховній), підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобіганні порушенню академічної доброчесності.

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

7

Охорона дитинства, охорона праці, техніка безпеки

Забезпечення дотримання вимог щодо охорони  дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки, здорової атмосфери на засадах рівності, доброчесності, недискримінації

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

8

Створення внутрішньої системи якості освіти

Гарантування якості освіти; формування довіри громади до закладу освіти; постійне та послідовне підвищення якості освіти

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний коллектив, батьківська громада

Інформаційний вектор розвитку позашкільної освіти

1

Покращення навчально-методичного забезпечення позашкільної освіти

Розробка освітніх програм позашкільної освіти; удосконалення навчальних програм на основі сучасних підходів; поширення інформації про діяльність закладу у ЗМІ, соціальних мережах

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ,

методисти ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Розвиток наукової діяльності у сфері позашкільної освіти

Проведення спільних наукових досліджень  закладами вищої освіти, науковими установами; здійснення науково-дослідницької роботи; проведення конференцій, семінарів, круглих столів на різних рівнях

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

Фінансовий вектор розвитку позашкільної освіти

1

Економічна конкурентоспроможність і ефективність позашкільної освіти

Залучення коштів з різних джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством; розроблення механізму підтримки учнів – переможців всеукраїнських, обласних конкурсів  та керівників гуртків, які їх підготували; розроблення механізмів фінансування друку навчально-методичної літератури

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

2

Забезпечення сучасного матеріально-технічного потенціалу позашкільної освіти

Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладу; проведення капітального та поточного ремонту будівлі, комунікацій та обладнання

2020/2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив

3

Аналіз результатів упровадження плану реалізації цілей та завдань

Визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу

2024

Адміністрація ЦДЮТ, педагогічний колектив, батьківська громада

 

 

 

 

 

 

 

Новини
23 лист. 2023
Творчий конкурс юних умільців «Світ моїх захоплень» для вихованців гуртків
23 листопада 2023 року в Благовщенському ЦДЮТ для вихованців гуртків молодшої вікової групи проведено конкурс юних умільців «Світ моїх захоплень». Займатися творчістю завжди цікаво. Процес, у якому створюється своїми руками щось гарне чи корисне, поглинає всю увагу, налаштовує на позитив. Не завжди для хобі потрібні рідкісні елементи.
23 лист. 2023
Міський творчий конкурс юних умільців «Світ моїх захоплень» для учнів 4-х класів ЗЗСО громади
23 листопада 2023 року з метою розвитку творчих здібностей, виявлення обдарованих дітей, створення умов для їх творчої самореалізації, в Благовіщенському ЦДЮТ відбувся дистанційний конкурс юних умільців «Світ моїх захоплень» на тему «Мій казковий герой» для учнів 4-х класів закладів загальної середньої освіти Благовіщенської міської територіальної громади. До участі у конкурсі долучилися учні 4 класів Благовіщенського академічного ліцею «Лідер», Благовіщенського ліцею «Інтелект», Вільхівського, Великотроянівського, Новоселицького, Сабатинівського, Лозуватського , Шамраївського ліцеїв, Богданівської філії Благовіщенського академічного ліцею «Лідер» та Данилово-Балківської, Кам`янобрідської, Кам` янокриничанської, Розношенської, Синьківської гімназій.
23 лист. 2023
День цивільного захисту
Відповідно до плану роботи з охорони праці на 2023/2024 навчальний рік в Благовіщенському ЦДЮТ 23 листопада 2023 року проведено День цивільного захисту і комплексного об’єктового тренування з пожежної безпеки. В ході заходу проведені відпрацювання дій учасників освітнього процесу відповідно до варіантів можливої обстановки на території закладу у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного військового характеру.Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум