Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

організаційні накази

 

Про проведення відбіркового етапу обласного Конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» в Благовіщенському РЦДЮТ

Про організацію роботи "Зимової школи дозвілля"

Про проведення Тижня краєзнавства

Про участь в обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю "В об'єктиві натураліста"

Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку "Зоологічна галерея" 

Про проведення Тижня hand made в Благовіщенському РЦДЮТ

Про участь в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ "Ерудит" Благовіщенського ЦДЮТ в 2020/2021 навчальному році 

Про участь в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського відбіркового фестивалю дитячої та юнацької творчості "Чисті роси" у дистанційному форматі

Про участь у ХХVІ Всеукраїнському відбірковому фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі на тему "Здоров'я людства - відповідальність кожного"

Про проведення дистанційного конкурсу "Початкове технічне моделювання" (для учнів 5-7-х класів)

Про участь у нових ініціативах Всеукраїнської ради старшокласників до 30-річчя незалежності України (заочно)

Про участь в обласному заочному конкурсі «Noosphere Space Art Challenge»

Про проведення І етапу обласного конкурсу "Свій голос віддаю на захист природи"

Про проведення І етапу конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику "Пожежі краще запобігти!" в Благовіщенскому ЦДЮТ 

Про проведення Тижня ІТ-технологій в Благовіщенському ЦДЮТ

Про проведення дистанційного фестивалю-конкурсу юних любителів поетичного слова "В обіймах поезії"

Про проведення інтелектуального турніру "Що? Де? Коли?"

Про проведення природоохоронної акції "Від слова до дії", присвяченої Дню Землі

Про проведення заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в Благовіщенському ЦДЮТ у 2021/2022 навчальному році

 

 

НАКАЗ

ДИРЕКТОРА БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від

03       

  листопада

2021 року

 

  190-о

 

м. Благовіщенське

 

Про затвердження Положення

про внутрішню систему забезпечення

якості освіти та проведення

самооцінювання освітніх і управлінських

процесів в Благовіщенському ЦДЮТ

 

       Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України від 29 вересня 2021 року №01-11/66 « Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах позашкільної освіти»,  положення Національного стандарту ДСТУ ІSО 9000:2015 (ІSО 9000:2015, ІDТ) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», згідно Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 січня 2020 року № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 лютого 2020 року за № 154/34437, на виконання рішення педагогічної ради від 03 листопада 2021 року №10, з метою забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Благовіщенському ЦДЮТ, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

        1. Затвердити та ввести в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Благовіщенському ЦДЮТ (Додаток 1).

       2. Провести самооцінювання діяльності закладу з листопада 2021 року по травень 2022 року.

       3. Створити робочу групу для проведення щорічного комплексного самооцінювання (Додаток 2).

       4. Призначити  особу відповідальну за проведення щорічного комплексного самооцінювання – методиста Благовіщенського ЦДЮТ Людмилу Смілянець.

       5. Відповідальній особі Людмилі Смілянець:

       1) організувати проведення комплексного самооцінювання;

       2) до 10 листопада 2021 року розробити план заходів щодо проведення щорічного комплексного самооцінювання за чотирма напрямами оцінювання ЗПО та інструментарієм для самооцінювання освітніх та управлінських процесів відповідно до Положення (Додаток 3);

       3) 03 листопада 2021 року скласти план засідань робочої групи (Додаток 4);

      4) до 03 листопада 2021 року скласти графік занять педагогів, які підлягають вивченню педагогічної діяльності (Додаток 5).

       6. Робочій групі:

       1) для проведення самооцінювання використовувати методи збору інформації: вивчення документації; опитування (анкетування, інтерв’ю);  спостереження (за освітнім середовищем, за організаційними формами освітнього процесу);

       2) проводити збір та аналіз інформації, використовуючи інструментарії для самооцінювання освітніх та управлінських процесів відповідно до Положення;

       3) провести анкетування відповідно до Положення та Плану заходів;

       4) до 30 травня 2022 року узагальнити результати самооцінювання;

        5) обговорити результати самооцінювання з преставниками батьківської та учнівської громадськості;

       6) до 30 травня 2022 року подати пропозиції щодо заходів у відповідних напрямках для внесення їх у Стратегію розвитку та Річного плану закладу.

       7. Адміністратору сайту Благовіщенського ЦДЮТ Оксані Кідіній висвітлити даний наказ та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та проведення самоосвітніх і управлінських процесів в Благовіщенському ЦДЮТ на сайті закладу.

       8. Результати щорічного комлексного самооцінювання розглянути, встановити рівень самооцінювання та схвалити на засіданні педагогічної ради в червні 2022 року.

       9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор ЦДЮТ                                             Тамара БОРИСЕНКОВА

 

 

З наказом ознайомлені:

______  Л. Смілянець

______  О. Кідіна

 

 

Затверджую

Директор ЦДЮТ

______  Т. Борисенкова

 

Додаток 1

до наказу по ЦДЮТ

03.11.2021 №190-о

 

Положення про внутрішню систему

забезпечення якості освіти в Благовіщенському ЦДЮТ

       1. Загальні положення

       Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Благовіщенському  центрі дитячої та юнацької творчості  розроблено відповідно до Закону України «Про освіту»(ст. 41), «Про позашкільну освіту»( ст. 11), Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти, затвердженими наказом Державної служби якості освіти України від 29.09.2021р № 01-11/66; Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020р. № 54.

       Внутрішня система забезпечення якості освіти Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради (далі – заклад) – це сукупність компонентів, які визначають якість освітньої діяльності, що встановлює рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, спрямованого на здобуття якісної позашкільної освіти.

       При формуванні внутрішньої системи Благовіщенського ЦДЮТ враховані  положення Національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», у тому числі його основні принципи:

       1. Орієнтація на замовника.

       Основну увагу в управлінні якістю ЗПО приділяють задоволенню потреб дітей, батьків або законних представників дітей, суспільства і держави та прагненню до перевершення їх очікувань.

       2. Лідерство.

       Керівники на всіх рівнях установлюють єдність призначеності та напрямків розвитку ЗПО і створюють умови для задіяння персоналу задля досягнення цілей у сфері якості.

       3. Задіяність персоналу.

       Компетентний, правомочний та задіяний персонал на всіх рівнях – суттєво важливий для покращення спроможності ЗПО створювати цінність.

       4. Процесний підхід.

       Узгоджені та передбачувані результати досягаються більш результативно та ефективно, якщо діяльність розуміють та нею керують як взаємопов’язаними процесами, що функціонують як цілісна система у ЗПО.

       5. Поліпшення.

       Успішні ЗПО постійно зорієнтовані на поліпшення.

       6. Прийняття рішень на підставі фактичних даних.

       Рішення, базовані на аналізі й оцінюванні даних та інформації, з більшою ймовірністю уможливлюють бажані результати ЗПО.

       7. Керування взаємовідносинами.

       Для досягнення сталого успіху  наш заклад управляє своїми взаємовідносинами з відповідними зацікавленими сторонами.

       Внутрішня система забезпечення якості освіти (далі – внутрішня система) спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності Благовіщенського ЦДЮТ, для реалізації таких цілей:

       формування розуміння якості освітньої діяльності закладу;

       створення можливостей для забезпечення і постійного підвищення якості    позашкільної освіти і освітньої діяльності;

       отримання обєктивної інформації щодо якості освітньої діяльності закладу;

       побудова основи для самоаналізу, самооцінювання та зовнішнього оцінювання закладу.

       Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти за такими напрямами:

       «Освітнє середовище закладу позашкільної освіти»;

       «Система оцінювання здобувачів освіти»;

       «Педагогічна діяльність педагогічних працівників»;

       «Управлінські процеси».

       Положення передбачає здійснення таких процедур і заходів, що далі створять її структуру:

       стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;

       система та механізми забезпечення академічної доброчесності;

       оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

       оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

       оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу;

       забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

       забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом;

       створення в закладі  інклюзивного освітнього середовища;

       інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу.

Основними функціями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

       інформаційно-аналітична;

       контрольно-діагностична;

       корективно-регулятивна;

       стимулююча.

       Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 11 Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічна рада ЗПО формує систему та затверджує процедури з внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи закладу здійснюється самооцінювання власної діяльності.

       При організації та проведенні самооцінювання у закладі створюється робоча група та визначається особа відповідальна за проведення самооцінювання.

       Самооцінювання може здійснюватися:

       щорічно та/або періодично;

       комплексно та/або за певним напрямом освітньої діяльності.

       Під час проведення  самооцінювання, використовуються  Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу позашкільної освіти (додаток 1Рекомендацій ( наказ Державної служби якості освіти України від 29.09.2021 № 01-11/ 66)  , що включають:

       вимога/правило оцінювання;

       критерії оцінювання;

       індикатори оцінювання.

       У самооцінюванні є доцільним використання інформації моніторингів згідно Порядку проведення моніторингу якості освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 р. № 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 лютого 2020 року за № 154/34437.

       Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі здійснюється з урахуванням наступних етапів:

       визначення компонентів внутрішньої системи;

       забезпечення функціонування компонентів внутрішньої системи;

       збір та аналіз інформації, отриманої під час вивчення документації, опитування та спостереження;

       узагальнення результатів;

       обговорення та оприлюднення результатів.

       В Благовіщенському ЦДЮТ проводиться збір та аналіз інформації, використовуючи наступний інструментарій для самооцінювання освітніх і управлінських процесів згідно Рекомендацій ( наказ Державної служби якості освіти України від 29.09.2021 № 01-11/ 66):

       форма спостереження за освітнім середовищем (додаток 2);

       форма вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників та/або навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів у закладі позашкільної освіти (додаток 3);

       форма вивчення документації (додаток 4);

       анкета для здобувачів позашкільної освіти (додаток 5);

       анкета для педагогічних працівників та/або тренерів-викладачів (дод.6);

       анкета для батьків (додаток 7).

       Забезпечення якості освіти є багатоплановим і містить у собі:

       наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, наукових, інформаційних, навчально-методичних тощо);

       організацію освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку науки і освіти;

       контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на всіх етапах освітнього процесу.

       Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, згідно зі статтею 26 Закону України «Про освіту», забезпечує директор закладу.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти погоджується педагогічною радою закладу, яка має право вносити в нього зміни та доповнення і затверджується директором закладу.

       1. Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти.

       Стратегія забезпечення якості освіти закладу визначається інтересами учасників освітнього процесу щодо якості позашкільної освіти, а також засадами державної політики щодо якості освіти.

       Стратегія забезпечення якості освіти закладу реалізується через політику якості, яка орієнтована на:

       партнерство та професійну взаємодію у навчанні, вихованні, розвитку та соціалізації здобувачів освіти;

       недискримінацію, запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

       академічну доброчесність та академічну свободу учасників освітнього процесу;

       прозорість та інформаційну відкритість закладу;

       сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;

       справедливе та об’єктивне оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти і професійної діяльності педагогічних працівників;

       сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.

       Метою політики забезпечення якості освіти в закладі є:

       гарантування якості освіти;

       постійне та послідовне підвищення якості освіти;

       допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти;

       формування довіри суспільства до позашкільної освіти.

       Завданнями політики забезпечення якості освіти в закладі є:

       оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в закладі;

       постійний моніторинг змісту освіти;

       спостереження за реалізацією освітнього процесу;

       моніторинг технологій освіти;

       моніторинг ресурсного потенціалу закладу;

       моніторинг управління ресурсами та процесами;

       спостереження за станом соціально-психологічного середовища закладу;

       охорона життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

       створення системи прозорості освітньої діяльності;

       розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти;

       вивчення та оцінювання результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій та розробка відповідних пропозицій.

Головною процедурою забезпечення якості освіти визначаємо моніторинг якості освіти (внутрішній та зовнішній).

       Предметом внутрішнього моніторингу є якість освітнього процесу в закладі.

       Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться цільовою групою закладу.

       Завдання внутрішнього моніторингу:

       створення системи цільового спостереження, оцінювання стану освітнього процесу;

       аналіз чинників впливу на результативність успішності здобувачів освіти, підтримка мотивації навчання;

       створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів;

       прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в закладі.

       Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в закладі.

       Основними формами моніторингу є:

       самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, адміністрацією;

       внутрішня оцінка діяльності закладу адміністрацією закладу.

       Вимоги до внутрішнього моніторингу:

       об’єктивність;

       систематичність;

       відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

       надійність;

       гуманізм.

       Очікувані результати:

       отримання результатів стану освітнього процесу в закладі;

       удосконалення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських рішень.

       2. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

       Система  та механізми забезпечення академічної доброчесності визначаються ст.42.Закону України «Про освіту». Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначені Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Благовіщенського ЦДЮТ. схваленим педагогічною радою (протокол від 04.03.2020 №3).

       3. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.

       В умовах позашкільної освіти визначальним є формування життєтворчих компетентностей вихованців. До критеріїв оцінювання здобувачів освіти відносимо: творчі, соціальні, пізнавальні, практичні компетентності.

       Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

       Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

       Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

       Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення; формування громадянського поведінки, патріотизму, любові до України.

       Досягнення здобувачів освіти в закладі визначено індикаторами оцінювання:

       частка здобувачів освіти, що брали участь у заходах на рівні громади та обласному рівні;

       частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах Міжнародного та Всеукраїнського рівнів;

       частка творчих колективів, що мають почесні звання;

       частка здобувачів освіти, які продовжили навчання за відповідним напрямом, спеціальністю або обрали відповідну професію.

       4. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

       Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу передбачає постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

       Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників є:

       освітній рівень педагогічних працівників;

       забезпечення якості освітнього процесу;

       організація інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;     

       співробітництво педагогічних працівників з іншими учасниками освітнього процесу;

       забезпечення постійного підвищення кваліфікації.

       Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників включає в себе атестацію .

       5. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівництва закладу.

       Управлінська діяльність керівництва закладу на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:

       створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до партисипативного;

       раціональний розподіл обов’язків між працівниками закладу з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

       забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та підготовку їх до життя в сучасних умовах;

       ефективне використання матеріально-технічної бази та своєчасне оновлення;

       створення позитивної творчої атмосфери в колективі.

       Сучасні положення освітнього менеджменту вимагають від керівника закладу відповідних компетенцій:

       світоглядно-ціннісної;

       управлінської;

       комунікативної;

       соціокультурної;

       дослідницько-пошукової;

       інформаційної;

       методичної;

       особистісно-мотиваційної

       Управлінська діяльність керівних працівників закладу визначається відповідно до наступних індикаторів оцінювання:

       відповідність законодавству установчих документів;

       створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

       планування роботи закладу відповідає Статуту, особливостям (типу і профілю), умовам його діяльності;

       аналіз реалізації планів роботи, коригування їх у разі потреби;

       відповідність Статуту закладу структури закладу, мережі гуртків;   

       врахування вікових особливостей здобувачів освіти у режимі роботи закладу та розкладі занять;

       відповідність наповнюваності груп встановленим нормативам;

       динаміка мережі гуртків закладу, кількості здобувачів освіти (за останні три роки);

       сформованість та дієвість роботи органів громадського самоврядування закладу;

       співпраця з науковими, культурно-просвітницькими, фізкультурно-оздоровчими (спортивними) установами, іншими закладами освіти,громадськими об’єднаннями;

       забезпечення закладу педагогічними працівниками відповідно до штатного розпису;

       відповідність вимогам законодавства освіти, рівню професійної підготовки педагогічних працівників закладу;

       матеріальне та моральне заохочення до працівників;

       створення умов для підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників;

       оприлюднення інформації про заклад на власному сайті.

       6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації.

       Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу закладу визначається індикаторами оцінювання:

       наявність приміщень, споруд, обладнання (у тому числі орендованих на умовах договору оренди чи угоди про співпрацю), необхідних для реалізації освітньої і навчальних програм відповідно до типу та профілю;

       забезпечення навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до освітньої та навчальних програм;

       безпека територій та приміщень закладу;

       забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

       проведення навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;

       дотримання учасниками освітнього процесу правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;

       відповідність дій педагогічних працівників та керівництва закладу у разі нещасного випадку встановленому законодавством порядку;

       формування навичок здорового способу життя.

       7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

       Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом визначається індикаторами оцінювання:

       забезпечення мережею Інтернет;

       статистична інформація (форма 1-ПЗ);

       база даних на ІСУО;

       наявність та системне оновлення сайту закладу;

       інформаційна база про наявність художніх колективів, що мають почесні звання МОН «Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив»; звання керівник гуртка – методист;

       інформаційна база про результати участі вихованців у заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

       8. Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування.

       Інклюзивне освітнє середовище визначається індикаторами оцінювання:

       створення доступності до будівель закладу здобувачам освіти з особливими освітніми потребами;

       інформаційно-методичний супровід готовності педагогів до роботи в умовах інклюзії;

       надання рівних можливостей отримання освітніх послух;

       співпраця з закладами освіти та інклюзивно-ресурсним центром;

       організація роботи гуртків на базах  закладів освіти.

       Узагальнення результатів

       Інформація, отримана у процесі самооцінювання, потребує узагальнення.

       Проведення щорічного самооцінювання передбачає встановлення їх рівня.

Такими рівнями є:

       перший (високий);

       другий (достатній);

       третій (вимагає покращення);

       четвертий (низький).

       Обговорення та оприлюднення результатів

       Результати щорічного самооцінювання  розглядаються  та схвалюються на засіданні педагогічної ради до початку нового навчального року. Отримані результати варто також обговорити з представниками батьківської та учнівської громадськості.

       Інформація, отримана під час самооцінювання, є підґрунтям для внесення змін до стратегії розвитку закладу , визначення шляхів удосконалення освітніх і управлінських процесів та інших питань внутрішньої системи.

       Результати самооцінювання можуть бути складовою частиною річного звіту про діяльність ЗПО.

       Отримані результати дадуть можливість порівняти та відстежити динаміку розвитку ЗПО, що сприятиме реалізації основної цілі - якості позашкільної освіти, успішному розвитку кожного учасника освітнього  процесу.

 

Додаток 2

до наказу по ЦДЮТ

03.11.2021 №190-о

Робоча група

для проведення щорічного комплексного самооцінювання

Працівники:

Тамара Борисенкова – директор Благовіщенського ЦДЮТ;

Галина Котюжанська – методист Благовіщенського ЦДЮТ;

Людмила Смілянець – методист Благовіщенського ЦДЮТ;

Тетяна Білоконь – практичний психолог Благовіщенського ЦДЮТ;

Микола Коцюруба – голова трудового колективу;

Тамара Дорош – голова методичного об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напряму;

Оксана Кідіна – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ;

Олена Лагута – керівник гуртка Благовіщенського ЦДЮТ;

Галина Радоуцька – завідуюча господарством Благовіщенського ЦДЮТ.

 

Батьки:

Тетяна Томаченко.

 

Вихованці:

Єлизавета Демчук.

Додаток 3

до наказу по ЦДЮТ

03.11.2021 №190-о

 

План заходів щодо проведення щорічного комплексного самооцінювання за чотирма напрямами оцінювання ЗПО та інструментарієм для самооцінювання освітніх та управлінських процесів

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

1

Здійснити вивчення та заповнити Форму спостережень: «Освітнє середовище Благовіщенського ЦДЮТ»

Т. Борисенкова

Л. Смілянець

Т. Білоконь

Г. Радоуцька

До 30.12.2021

2

Здійснити вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників Благовіщенського ЦДЮТ та заповнити «Форму вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників Благовіщенського ЦДЮТ»

Т. Борисенкова

Г. Котюжанська

Л. Смілянець

М. Коцюруба

О. Лагута

Т. Дорош

До 30.04.2022

3

Здійснити вивчення та заповнити «Форму вивчення документації»

Т. Борисенкова

Г. Котюжанська

Л. Смілянець

Т. Білоконь

О. Кідіна

До 15.05.2022

4

Провести анкетування відповідно до Положення

Г. Котюжанська

Л. Смілянець

О. Лагута

Т. Дорош

Т. Томаченко

До 01.04.2022

5

Узагальнити інформацію щодо проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів в Благовіщенському ЦДЮТ у 2021/2022 н.р.

Обговорити результати самооцінювання з представниками батьківської та учнівської громадськості

Л. Смілянець

 

 

 

Робоча група

До 30.05.2022

 

 

 

До 30.05.2022

6

Винести на розгляд педагогічної ради питання результатів самооцінювання

Л. Смілянець

Червень 2022

7

Результати щорічного комлексного самооцінювання розглянути, встановити рівень самооцінювання та схвалити на засіданні педагогічної ради в червні 2022 року

Педагогічний колектив

Червень 2022

8

Висвітлити та розмістити узагальнені результати щорічного комплексного самооцінювання освітніх та управлінських процесів Благовіщенського ЦДЮТ за 2021/2022 н.р. на сайті закладу

О. Кідіна

До 30.06.2022

 

__________________

 

Додаток4

до наказу по ЦДЮТ

03.11.2021 №190-о

План засідань робочої групи

з проведення щорічного комплексного самооцінювання

1

Планування роботи та розподіл обов’язків робочої групи з проведення щорічного комплексного самооцінювання

03.11.2021

2

Аналіз та підсумки роботи над Формою спостережень «Освітнє середовище Благовіщенського ЦДЮТ»

27.12.2021

3

Моніторинг анкетування відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Благовіщенському ЦДЮТ

06.04.2022

4

Узагальнення інформації щодо проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів в Благовіщенському ЦДЮТ у 2021/2022 навчальному році

25.05.2022

5

Про визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності

09.06.2022

 

Додаток 5

до наказу по ЦДЮТ

03.11.2021 №190-о

Графік

вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників

в 2021/2022 навчальному році

№ з/п

П.І.П.

керівника гуртка

Тема навчального заняття

Дата проведення

П.І.П

члена робочої групи, що здійснює спостереження

1

Коцюруба М.П.

Панорамування під час відеозйомки

Жовтень

Смілянець Л.В.

2

Драган С.В.

Виготовлення композиції «Лебедина пара»

Листопад

Борисенкова Т.В.

3

Говорун Л.В.

Мова моя колискова

Листопад

Котюжанська Г.О.

4

Золотоверх Ю.І.

Філейна сітка, її типи. Методика виконання

Листопад

Дорош Т.Г.

5

Княгніцька Л.М.

Виготовлення аплікації «Родинний оберіг»

Листопад

Борисенкова Т.В.

6

Коцюруба О.Д.

Фотозйомка натюрморту

Листопад

Коцюруба М.П.

7

Довгань М.Ю.

Джгутова філігрань, її види, характеристика. Виготовлення настінного джгутового годинника

Грудень

Смілянець Л.В.

8

Дорош Т.Г.

Петриківський розпис. Малювання квітки пальчиком

Грудень

Лагута О.В.

9

Головко С.В.

Етапи подолання перешкод спортивного туризму

Грудень

Котюжанська Г.О.

10

Томаченко Т.Б.

Виготовлення карнавальних масок

Грудень

Лагута О.В.

11

Кравець В.І.

Встановлення туристичного намету

Квітень

Коцюруба М.П.

12

Лагута О.В.

Виготовлення Великоднього сувеніру

Квітень

Дорош Т.Г.

 

НАКАЗ

ДИРЕКТОРА БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “

03       

  листопада

2021 року

 

  191-о

 

м. Благовіщенське

 

Про організацію інклюзивного навчання

та роботу з особами з особливими освітніми

потребами в Благовіщенському ЦДЮТ

 

       Відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 18 Закону України «Про позашкільну освіту»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти», рішення педагогічної ради від 03 листопада 2021 року, протокол №10

 

НАКАЗУЮ:

 

        1. Організувати інклюзивне навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти».

       2. Педагогічним працівникам Благовіщенського ЦДЮТ доводити інформацію батькам про організацію інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти.

       3. Методистам Благовіщенського ЦДЮТ Галині Котюжанській, Людмилі Смілянець у разі відкриття інклюзивних груп здійснювати методичний супровід з даного питання.

       4. 12 листопада 2021 року педагогічним працівникам закладу взяти участь у семінарі «Організація інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти».

       5. До 10 листопада 2021 року адміністратору web-сайту Благовіщенського ЦДЮТ Оксані Кідіній створити на сайті закладу рубрику «Умови доступності освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

       6. Практичному психологу Благовіщенського ЦДЮТ Тетяні Білоконь:

       1) систематично вести базу осіб з особливими освітніми потребами;

       2)  розмістити на сайті закладу інформаційні матеріали з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

       3) до 25 листопада 2021 року внести до плану роботи закладу та практичного психолога розділ «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами та інклюзивне навчання»;

         4) надавати консультативну допомогу керівникам гуртків у створенні сприятливих умов адаптації вихованців гуртків з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в колективі.

       7. Призначити практичного психолога Благовіщенського ЦДЮТ Тетяну Білоконь відповідальною за ведення документації «Матеріали та документи «Матеріали та документи з питань роботи з особами з особливими освітніми потребами та інклюзивне навчання». 

       8. Секретар-друкарці Благовіщенського ЦДЮТ Оксані Кідіній внести до номенклатури справ розділ «Матеріали та документи з питань роботи з особами з особливими освітніми потребами та інклюзивне навчання» та присвоїти номенклатурний номер «06-20». 

       9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор ЦДЮТ                                             Тамара БОРИСЕНКОВА